1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. Máy cắt bế tem nhãn khuôn quay/bán quay
    1. Máy cắt bế khuôn quay hoặc bán quay B-1 này với tất cả các tùy chọn là một thiết bị in ấn mới được phát triển. Nó có thể được cấu hình với các thiết bị như tháo cuộn, hướng dẫn web, hệ thống đánh vecni UV, thiết bị cán màng, máy cắt bế, thiết bị dập lạnh, máy chia cuộn và thiết bị băng tải cắt rọc.