1. Trang chủ
 2. Video
 • Hồ sơ công ty
 • Năng lực nghiên cứu và phát triển
 • Năng lực sản xuất
 • Ứng dụng
 • Máy in offset không liên tục ZX-320
 • Máy in Flexo seri ZBS
 • Hệ thống kiểm tra tem nhãn ZB-320
 • Máy cắt bế khuôn quay ZM-320
 • Máy cắt bế nhãn dán tự động seri WQM
 • Máy cắt rọc tự động seri DK
 • Máy in Flexo ZJR-330