1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. Máy kiểm tra nhãn tự động

Máy kiểm tra nhãn tự động

    1. Máy kiểm tra nhãn tự động, ZB-320Máy kiểm tra nhãn tự động ZB-320 áp dụng hệ thống kiểm tra BST (Đức) mới nhất. Nó có thể phát hiện các nhãn bị thiếu và nhãn có khiếm khuyết, chẳng hạn như sự khác biệt về màu sắc, đăng ký xấu và vết trầy xước có thể xảy ra sau quá trình in.
    1. Máy kiểm tra nhãn tự động, ZB-420Máy kiểm tra nhãn tự động ZB-420 này được cấu hình với hệ thống kiểm tra mới nhất của BST (Đức) để phát hiện các nhãn bị lỗi như nhãn bị thiếu, sai màu, đăng ký xấu và nhãn bị trầy xước. Được trang bị bộ chia cuộn nội tuyến, cho phép nó hoạt động ở tốc độ cao và chính xác. Hơn nữa, nó còn có ưu điểm là dễ vận hành và cải thiện chất lượng sản phẫm nhãn đầu ra cuối cùng.
    1. Máy kiểm tra nhãn tự động, ZB-520Máy kiểm tra nhãn tự động ZB-520 này được cấu hình với hệ thống kiểm tra mới nhất của BST (Đức) để phát hiện các nhãn bị lỗi như nhãn bị thiếu, sai màu, đăng ký xấu và nhãn bị trầy xước. Được trang bị bộ chia cuộn nội tuyến, cho phép nó hoạt động ở tốc độ cao và chính xác. Hơn nữa, nó còn có ưu điểm là dễ vận hành và cải thiện chất lượng sản phẫm nhãn đầu ra cuối cùng.